Skogen

Skogen är ett populärt ställe att gå till både bland barn och vuxna. De senaste gångerna vi har gått till skogen har barnen fått göra något som vi kallar för ”spåra”. Det är ungefär som orientering skulle vi kunna säga. Vi satte upp en slingad bana som barnen skulle följa två och två. De hade med sig ett protokoll och en penna. Uppgiften är att försöka hitta olika bilder och räkna antalet, alltså hur många saker som de hittar av en viss sort. Sist hade vi bilder på ord som började på bokstäverna A, B och C. Då skulle de räkna hur många ord de hittade på varje bokstav. En rolig, enkel och lärorik aktivitet som passar utmärkt ute i skogen.

Ute i skogen får de även leka fritt och vara kreativa. Ibland har vi avslutat med att leka Sardinburken.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.