Likheter och olikheter

Hej hopp! I måndags gick vi först till biblioteket och lånade nya böcker. Det är alltid roligt att vara där uppe och bläddra bland alla böcker som finns… efter rasten kom barnen in och vi hade en samling. Vi pratade om likheter och olikheter. Vad som hör ihop och vad som skiljer sig.. det handlar ju mycket om att kunna sortera olika föremål. Efter en praktisk genomgång fick barnen två arbetsblad där de skulle måla de föremål som var lika och hörde ihop. De flesta tyckte det var ganska enkelt.


Prenumerera på nya blogginlägg