Idrott och bokstavsarbete

I tisdags har vi idrott och bokstavsarbete i halvklass. På idrotten lekte de olika lekar. Den här veckan har vi kommit fram till bokstaven Hh. Barnen skulle komma på vilka tre saker som jag hade lagt ner i silverlådan och de lyckades med det. Vi kom fram till att bokstaven H låter lite som en flämtande  hund och ibland hör man inte bokstaven alls i vissa ord.


Prenumerera på nya blogginlägg

Stavelser

Hej! I måndags gick vi till biblioteket och lånade nya böcker. Det passade ju bra i och med vårt läsprojekt Kura skymning som pågår just nu. Vi började även att prata om stavelser och att det går att klappa stavelser. Vi klappade först barnens namn och vi vuxna.. som till exempel MAR-TI-NA. Jag har tre stavelser i mitt namn. Stavelser är alltså en uppdelning av ord.. Så om era barn har börjat att klappa olika ord och namn så vet ni vart det kommer ifrån 🙂


Prenumerera på nya blogginlägg

Ugglan och kompisproblemet

Under åtta fredagar har vi tittat på ett program på UR.se som heter Ugglan och kompisproblemet. Det programmet tar upp olika värdegrundsfrågor och olika situationer som uppstår mellan ett par kompisar. En ”klok” uggla ger tips och idéer på hur kompisarna kan lösa sina konflikter, men de är inte alltid så bra.. ett program som har gett många bra diskussioner i klassen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Skogen

Skogen är ett populärt ställe att gå till både bland barn och vuxna. De senaste gångerna vi har gått till skogen har barnen fått göra något som vi kallar för ”spåra”. Det är ungefär som orientering skulle vi kunna säga. Vi satte upp en slingad bana som barnen skulle följa två och två. De hade med sig ett protokoll och en penna. Uppgiften är att försöka hitta olika bilder och räkna antalet, alltså hur många saker som de hittar av en viss sort. Sist hade vi bilder på ord som började på bokstäverna A, B och C. Då skulle de räkna hur många ord de hittade på varje bokstav. En rolig, enkel och lärorik aktivitet som passar utmärkt ute i skogen.

Ute i skogen får de även leka fritt och vara kreativa. Ibland har vi avslutat med att leka Sardinburken.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte

Vi jobbar med matte nästan varje dag. Dels när vi har samling och räknar hur många som är här och vilka som saknas. Dels brukar vi räkna ord eller annat som kommer på tal. Vi tittar på dagens datum och skriver siffror. Det blir alltså mycket ”vardagsmatematik”. Vi jobbar mycket med ord och begrepp som är viktiga att känna till. Till exempel lång, kort, högst, lägst, bred, färre, fler osv. Vi har även en mattebok som vi arbetar i ibland. Först jobbar vi med något praktiskt och sedan sätter sig barnen vid borden.. ibland kan det dock se ut så här:


Prenumerera på nya blogginlägg

Bokstavsarbetet

Varje vecka jobbar vi med en ny bokstav. Uppdraget för barnen är att komma på vilka saker som jag har lagt ner i den silvriga lådan. Det brukar vara tre saker som börjar på veckans bokstav. Vi kommer på många ord som börjar på en viss bokstav som jag skriver ner på whiteboardtavlan. Sist brukar vi räkna hur många ord vi har samlat ihop. Vi talar också om hur bokstaven låter, hur vi tecknar den på teckenspråk och visar hur vi skriver bokstaven. Efter den gemensamma samlingen får barnen sätta sig vid borden och jobba med ett bokstavspapper.

Så här kan det se ut när vi är klara.. vi läser också en berättelse om Alf och Bett som har ett alfabetståg och även dem samlar på sig saker/ord som börjar på en viss bokstav.


Prenumerera på nya blogginlägg